Zarząd | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

Zarząd


Prezes Zarządu – Beata Pawlak

Członek Zarządu – Kierownik produkcji roślinnej – Marek Gruszka

Członek Zarządu – Kierownik Zakładu Inwestycyjno- Remontowego – Mariusz Szatkowski

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Tomasz Trela

Członek – Zbigniew Curzydło

Członek – Tadeusz Konieczny